Options

Content elements:
Slideshow background:
Bottom:
Footer:
Link Color:
Color suggestions:
Header Style:
Google Fonts
expand

FORMACIÓN DE FORMADOR OCUPACIONAL

Iniciamos proximamente grupo de Formador Ocupacional, finais de abril ou primeiros de maio, facilidades de pago.

Pide información sen compromiso!

 

CARACTERÍSTICAS XERAIS:

 • Comezo: Proximamente
 • Familia: Servizos socioculturais e á comunidade
 • Tipo: Certificados de Profesionalidade
 • Nivel: 3
 • Modalidade: Mixta
 • Duración total: 380 horas
 • Presencial: 27 horas
 • Online: 313 horas
 • Prácticas: 40 horas
 • Nivel de Calidade: Excelente

PRESENTACIÓN:

O obxectivo principal deste curso é formar a profesionais con necesidades de cualificación profesional, que traballen ou queiran traballar no ámbito da docencia da formación profesional para o emprego.

Para lograr este obxectivo ensinarase a programar, tutorizar e avaliar accións formativas do subsistema de formación profesional para o emprego, elaborando e utilizando materiais, medios e recursos didácticos. Ademais, capacitarase ao alumno para ir orientando sobre os itinerarios formativos e saídas profesionais que ofrece o mercado laboral na súa especialidade e promovendo de forma permanente a calidade da formación e a actualización didáctica.

 

REQUISITOS ACADÉMICOS:

Para poder acceder ao curso o alumno debe cumprir con algún dos seguintes requisitos:

 • Estar en posesión do título de Bacharel.
 • Estar en posesión dun certificado de profesionalidade de nivel 3.
 • Estar en posesión dun certificado de profesionalidade de nivel 2 da familia profesional "Servizos Socioculturais e á Comunidade".
 • Cumprir o requisito académico de acceso aos ciclos formativos de grao superior ou superar as correspondentes probas de acceso reguladas polas administracións educativas.
 • Ter superada a proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos e/ou de 45 anos.
 • Ter os coñecementos formativos ou profesionais suficientes que permitan cursar con aproveitamento a formación.

REQUISITOS DO CURSO:

Demostrar ou acreditar unha mínima formación necesaria nos ámbitos de:

 • Comunicación en lingua castelá.
 • Competencia dixital.

A QUEN VAI DIRIXIDO?

Este certificado de profesionalidade está dirixido a todos aqueles profesionais que exerzan o seu traballo no ámbito da docencia, así como calquera persoa traballadora ou desempregada que queira iniciarse nas funcións relacionadas coa docencia da formación profesional para o emprego.

 

ONDE PODERÁS TRABALLAR?

O profesional que realice o curso poderá desenvolver a súa actividade profesional, no ámbito público e privado, en centros ou entidades que impartan formación profesional para o emprego, tanto para traballadores en activo, en situación de desemprego, así como a colectivos especiais. O seu desempeño profesional lévao a cabo en empresas, organizacións e entidades de carácter público ou privado, que impartan formación por conta propia ou allea.

 

DE QUE PODERÁS TRABALLAR?

As ocupacións ou postos de traballo relacionados co curso son:

 • Formador de formación non regrada.
 • Formador de formación ocupacional non regrada.
 • Formador ocupacional.
 • Formador para o emprego.
 • Formador de formadores.

COLABORAN

AULAS

.

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand